Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

MAMLAKA YA MAABARA YA MKEMIA MKUU WA SERIKALI

GCLA Logo
ISO 9001:2015 Certified

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
MAMLAKA YA MAABARA YA MKEMIA MKUU WA SERIKALI
5 BARABARA YA MKEMIA MKUU WA SERIKALI
MTAA WA SECHERELA,
KATA YA TAMBUKARELI,
KITALU Na 138 & 140,
KIWANJA 'AC'
S.L.P 2925, 41104 DODOMA

Tupigie

Simu: (+255)0262161630

Barua pepe

gcla@gcla.go.tz

Nukushi

+255 27 2506394

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi Ya Kanda Ya Mashariki
Mtaa wa Luthuli
S.L.P 164 164
Dar Es Salaam-Tanzania.

Tupigie

Piga Bure: +255 22 2113320;

Simu: +255 (0)737 878020

Barua pepe

gcla.east@gcla.go.tz

Nukushi

+255 22 2113320;

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi ya Kanda ya Kaskazini
Kitalu Na 3, Sekei
S.L.P 2095,
Arusha,Tanzania

Tupigie

Simu: +255 27 2506394

Barua pepe

gcla.north@gcla.go.tz

Nukushi

Email: gcla.north@gcla.go.tz

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi ya Kanda ya Nyanda za Juu kusini
Kitalu F Iwambi.
S.L.P 2875
Mbeya. Tanzania.

Tupigie

Simu: +255 25 2502311 Fax: +255 25 2502312

Barua pepe

gcla.southern@gcla.go.tz

Nukushi

+255 25 2502312

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi Kanda ya Kusini,
Barabara ya Mahakama
S.L.P 1414
Mtwara,Tanzania

Tupigie

Simu: +255 23 233 4760

Barua pepe

gcla.south@gcla.go.tz

Nukushi

+255 23 233 4761

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi ya Kanda ya Kati,
Eneo: Mtaa wa Secherela,
Kata ya Tambukareli
Kiwanja Na. 138 & 140 'AC'
S.L.P 2925,
41104 DODOMA

Tupigie

Simu: +255 (26) 2351535

Barua pepe

gcla.central@gcla.go.tz

Nukushi

+255 (26) 2351535

Anwani/Mahali

Meneja
Ofisi ya Kanda ya Ziwa
Hospitali ya Sekou Toure / Eneo la Isamilo,
S.L.P 502,
Mwanza-Tanzania

Tupigie

Simu: +255 28 2500279.

Barua pepe

gcla.lake@gcla.go.tz

Nukushi

+255 28 2500279.